Ekranyň goragçysy ýaly aýrylýan gaýtadan ulanylýan kagyz

Gysga düşündiriş:

Gaýtadan ulanylýan kagyz, ekran goragçysyna laýyk gelýär ähli “iPad” modelleri we planşetleri. “Apple Galam” ýa-da “Active Stylus” ruçkalary bilen gabat gelýär. Adopted nano tehnologiýasy pasta materialy, gaýtadan ulanylýan we birnäçe gezek ýuwulýan, köpürjiksiz we aňsat gurnamagyň soňky wagtyny üpjün ediň. Ekrany goraýjy film ýaly bu aýrylýan kagyz, iPad-iň gyzgyn aýnasyna gurnap biler. Şeýlelik bilen, “iPad” -da kagyz işleri etmeli bolanyňyzda, ony çykaryp, güýmenje wagtyňyz ammar bukjasyna goýup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PAPER

Jikme-jiklikler

gurmak we aýyrmak aňsat dizaýn; aýna ekran goragçysy bilen gowy işleýär,barmak yzy we suw geçirmeýän; ýuwulýan,cbilen gabat gelýär ähli “iPad” modelleri we beýleki marka planşetleri,nano tehnologiýa ýelmeýän material, gaýtadan ulanylýan we birnäçe gezek ýuwulýan,PET mat filmi ,süýşmän we döwülmän galam degirmenleri getirmek; Kagyz ýüzüne çeken ýaly,Lighteňil geçiriş 90% -den geçýär; öňki önümler bilen deňeşdirilende duman 45%, reňk wepalylygy 25% ýokarlandy; Güýçli gün şöhlesiniň aşagynda-da göze dürtülip, ​​düşnükli bolmak. “Face ID” -e çalt we takyk jogap. Saklaýyş bukjasy hem bar,saklamak aňsat we götermek aňsat.

Üstünlikleri

1.Detachable & Removable. “IPad” -da kagyz işini etmeli bolanyňyzda geýip bilersiňiz, soň bolsa çykaryp, güýmenje wagtyňyz ammar bukjasyna goýup bilersiňiz.

2.Nano tehnologiýasy 20,000 gezekden köp ulanmaga ukyply gaýtadan ulanylýan material.barmak yzy we suw geçirmeýän; ýuwulýan

3. Iki tarap TPU gapdal ýelim bilen bezelendir. Gurmak aňsat, köpürjikler ýok.

4. Gatlak galyňlygy 0,24 m ulanyň.

5. Geçiriş 90%, duman 26%

6.Sensitive Smooth Gliding. Bu gaýtadan ulanylýan “Kagyz” ekrany goraýjy, kagyz ýüzüne ýazylyşy ýaly, ekranda stilus ýazmak bilen tebigy we hakyky duýgy hödürleýär.

7. tableshli planşetlere we işjeň Stylus ruçkalaryna laýyk gelýär.

8. Saklaýyş bukjasy öz içine alýar: Gerek däl wagtyňyz ekrany goraýjyny çykaryň we howpsuz saklamak üçin bukja salyň; saklamak aňsat we götermek aňsat

Haryt

Bölüm

Parametr

Bellik

Jemi galyňlyk

mm

0.71

± 0.03

Filmiň esasy materiallaryny ýazmak

mm

0.26

± 0.03

Mat PET galyňlygy

mm

0.25

± 0.02

adsorbsion gatlagy

mm

0.2

± 0.02

Aç-açanlyk

 

%

91%

± 1%

duman

%

26%

± 5%

fleşkaing nokat

wizual

azajyk

 

gatylyk

galam gatylygy 500g

≧ 3H

 

suw damjasy burç

derejesi

≧ 90 derejesi

 
  • gödeklik

 

mm

≧ 0.2

 

Aşgazan ruçkasy synagy

STYLUS PEN 500g * 5000 wagt

.Ok gum zolagy

 

Aşgazan garşylygy synagy

Aşgazan garşylygy synagy

.Ok gum zolagy

Has giňişleýin maglumat

More Details (1) More Details (2) More Details (3) More Details (4) More Details (5) More Details (6) More Details (7)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň