Iphone13, ululykdaky ekran goragçysynyň doly seriýasy işe girizildi.

Maglumat gözlemekde we önümi ösdürmekde Kejanyň güýji sebäpli, Kejasyň ilkinji müşderilere iPhone13 üçin ekran goragçysynyň iberilmegi hakyky iPhone13-e 100% laýyk geldi. Gutlaýarys!
 
“IPhone13” baradaky maglumatlarymyza ynamymyz bar, şonuň üçin “iPhone13” -iň başlangyç ekran goragçysyny satyn alan we köp material we önümçilik kuwwatyny saklaýan müşderimizden köp mukdarda sargyt üçin doly taýýarlyk görýäris. Häzirki wagtda her günde 100,000 bölek “iPhone13” ekran goragy öndürip bileris.
 
Indi, “iPhone13”, “iPhone13”, “iPhone pro”, “iPhone13 pro max” -y öz içine alýan “iPhone13” üçin her dürli TG ekran goragçysy bar.
iPhone13, 5,4 dýuým, 6.1 dýuým, 6,7 dýuým.
iPhone13 gök ýagtylyga garşy gyzgyn aýna ekrany goraýjy.,
iPhone13 ýalpyldawuk gyzgyn aýna ekrany goraýjy.,
iPhone13 gizlinlik aýna ekrany goraýjy.
iPhone13 antibakteriýa TG ekrany goraýjy.
iPhone 13 TG ekran goragçysyndan 2 gezek.

ccaee8c2


Iş wagty: 27-2021-nji sentýabr